page 1
page 2
page 3
page 4
page 5
page 6

Glasfryn Parc Soft Play Centre is bursting with great activities and loads of fun!Weekdays before 3pm:Toddlers Play and Play Frame (3+) - £2.00Weekdays from 3pm - 6pm . WeekendsBank Holidays . School Holidays:Toddlers Play - £2.00Play Frame (3+) - £3.50Yn ystod yr wythnos, cyn 3yh:Lle Chwarae Plant Bach a'r Ffrâm Chwarae (3+) - £2.00Yn ystod yr wythnos, rhwng 3 a 6 yhPenwythnosau . Gwyl y Banc . Gwyliau Ysgol:Lle Chwarae Plant Bach - £2.00Ffrâm Chwarae (3+) - £3.50Mae'r Lle Chwarae Meddal yn lle gwych am lu o weithgareddau a llond trol o hwyl!RatesPrisiauTel: 01766 810202Email: info@glasfryn.co.ukwww.glasfryn.co.ukConveniently located on the A499 Caernarfon to Pwllheli Road. Just watch out for the flags. Come and enjoy the fun!Ffôn: 01766 810202E-bost: info@glasfryn.co.ukwww.glasfryn.co.ukSafle hwylus ar ffordd yr A499 o Gaernarfon iBwllheli... Gwyliwch am y baneri. Dewch draw am hwyl a sbri!Contact UsCysylltwch â Ni

29 Penlan St, Pwllheli,GwyneddLL53 5DE01758 701058Open Seven Days a week serving greatfish and chips, pies, burgers etc.Established in Pwllheli over 25 yearsTwo shops in town - on Sand Street (Y Traeth)and on Penlan Street with a 40 seat restaurantOpen all year round7 Sand St, PwllheliGwyneddLL53 5HY01758 612504