page 1
page 2
page 3
page 4
page 5
page 6

29 Penlan St, Pwllheli,GwyneddLL53 5DE01758 701058Open Seven Days a week serving greatfish and chips, pies, burgers etc.Established in Pwllheli over 25 yearsTwo shops in town - on Sand Street (Y Traeth)and on Penlan Street with a 40 seat restaurantOpen all year round7 Sand St, PwllheliGwyneddLL53 5HY01758 612504

Glasfryn Parc Parties! At Glasfryn Parc we make sure that your child's birthday party is a celebration to remember.Partïon Parc Glasfryn! Rydym yn gofalu fod pob parti pen-blwydd ym Mharc Glasfryn yn achlysuri'w gofio.Celebrate in our Soft Play Area and Specially Themed Party Room. Cost per child: £7.00An hour of play time . Choice of hot meal or coldbuffet . Balloon for each childDewch i ddathlu yn ein Lle Chwarae Meddal a'r Ystafell Parti Arbennig. Pris y plentyn: £7.00Awr o amser chwarae . Dewis o bryd o fwyd poeth neu fwfe oer . Balwn i bob plentynSoft Play PartyParti Lle Chwarae MeddalWith ramps and lane bumpers for children, this party will score highly. Cost per child: £8.50A game of bowling . Choice of hot meal or coldbufet . Balloon for each childGyda rampiau a bymperi i blant, bydd y parti hwn yn siwr o sgorio'n uchel. Pris y plentyn: £8.50Gêm fowlio . Dewis o bryd o fwyd poeth neu fwfe oer . Balwn i bob plentynBirthday Cake (serves 8): £8.00Party Bags: £2.00Professional photographer: No fee and nominimum orderCacen Ben-blwydd (ar gyfer 8): £8.00Bagiau Parti: £2.00Ffotografydd Profesiynol: Dim fi a dimisafswm archebTen Pin Bowling PartyParti Bowlio DegOptional ExtrasFREE invitations and FREE squash with every birthday party!Gwahoddiadau AM DDIM a jygiau o ddiod AM DDIM i bob parti!Opsiynau ychwanegol