page 1
page 2
page 3
page 4
page 5
page 6

Glasfryn Parc Parties! At Glasfryn Parc we make sure that your child's birthday party is a celebration to remember.Partïon Parc Glasfryn! Rydym yn gofalu fod pob parti pen-blwydd ym Mharc Glasfryn yn achlysuri'w gofio.Celebrate in our Soft Play Area and Specially Themed Party Room. Cost per child: £7.00An hour of play time . Choice of hot meal or coldbuffet . Balloon for each childDewch i ddathlu yn ein Lle Chwarae Meddal a'r Ystafell Parti Arbennig. Pris y plentyn: £7.00Awr o amser chwarae . Dewis o bryd o fwyd poeth neu fwfe oer . Balwn i bob plentynSoft Play PartyParti Lle Chwarae MeddalWith ramps and lane bumpers for children, this party will score highly. Cost per child: £8.50A game of bowling . Choice of hot meal or coldbufet . Balloon for each childGyda rampiau a bymperi i blant, bydd y parti hwn yn siwr o sgorio'n uchel. Pris y plentyn: £8.50Gêm fowlio . Dewis o bryd o fwyd poeth neu fwfe oer . Balwn i bob plentynBirthday Cake (serves 8): £8.00Party Bags: £2.00Professional photographer: No fee and nominimum orderCacen Ben-blwydd (ar gyfer 8): £8.00Bagiau Parti: £2.00Ffotografydd Profesiynol: Dim fi a dimisafswm archebTen Pin Bowling PartyParti Bowlio DegOptional ExtrasFREE invitations and FREE squash with every birthday party!Gwahoddiadau AM DDIM a jygiau o ddiod AM DDIM i bob parti!Opsiynau ychwanegol

Glasfryn Parc offers the perfect family day out. As well as the indoor Soft Play Centre come and try our other activities. All safety equipment and full instruction is included.Go Karting - Arrive and DriveSenior Circuit - 14yrs plus: £5.00/6 minsJunior Circuit - 8-13yrs: £5.00/6 minsDouble Karts - Accompanied rides for 3yrs plus: £7.00/6 minsTen Pin Bowling - Booking Recommended£5.00 1st game . £4.00 2nd gameTerm time discounts.Quad BikesQuad Bike Treks - 12 - 15yrs: £22.00/50 mins16yrs+: £25.00 (booking required)Junior Quad Bike - 6 -11yrs: £3.00/4 minsArchery - Booking RecommendedSuitable for 6yrs plus: £5.00/30 minsWakeboarding - Booking recommendedSuitable for 8yrs plus: £20.00 per 15 minute session spread over an hour.DiningCafé and Dining Room serving freshly prepared homemade meals and snacks. High chairs available.Baby changing facilities . Award-winning Farm Shop selling farm-raised meat and locally sourced produce.Mwynhewch ddiwrnod perffaith i'r teulu oll ym Mharc Glasfryn. Yn ogystal â'r Lle Chwarae Meddal, beth am roi cynnig ar ein gweithgareddau eraill. Mae'r holl offer diogelwch a'r hyfforddiant yn gynwysedig.Go-Cartio - Cyrraedd a Gyrru unrhyw amserTrac Hyn - 14+ o oedran: £5.00/6 munudTrac Iau - 8-13 oed: £5.00/6 munudCartiau Dwbl - 3 oed a throsodd gyda oedolyn: £7.00/6 munudBowlio Deg - Argymhellir bwcio£5.00 gêm 1af . £4.00 2il gêmDisgownt yn ystod y tymor ysgol.Beiciau CwadTeithiau Beiciau Cwad - 12 - 15 oed: £22.00/50 munud 16+ o oedran: £25.00 (angen bwcio)Beiciau Cwad Iau - 6 - 11 oed: £3.00/4 munudSaethyddiaeth - Argymhellir BwcioAddas i rai 6 oed a throsodd: £5.00/30 munudTonfyrddio - Argymhellir BwcioAddas i rai 8 oed a throsodd: £20.00/seswn 15munud, dros awr.BwytaCaffi a bwyty yn gweini prydau a byr-brydau ffres, cartref. Caderiau uchel ar gael.Cyfleusterau newid babanod . Siop Fferm, enillydd gwobrwyon, yn gwerthu cigoedd o'r fferm achynnyrch lleolproduce.